วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 23:01 น.


หน้าหลัก > ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ


การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์แบตตี้เนื้อหมู

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาววรรณชยา ศรศักดิ์ชัยสิงห์  นางสาวชุลีพร ภู่พัฒน์ และ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา

ชื่อผลงาน : การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์แบตตี้เนื้อหมู

ประเภทผลงาน : ปัญหาพิเศษนักศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดอ้างอิง : เอกสารประกอบอยู่ที่ห้องสมุดภาควิชาฯ




เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.