วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 22:59 น.


หน้าหลัก > ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ


ผลของปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชั่นโดยใช้เอนไซม์ต่อสมบัติทางเคมี กายภาพของน้ำมันรำข้าวและการผลิตมาการีนจาก Sof Rice Branoil

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุธินี วัฒนาพรินทร  นางสาวธีรนาฎ เจนประเสริฐ และ ดร.วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์

ชื่อผลงาน : ผลของปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชั่นโดยใช้เอนไซม์ต่อสมบัติทางเคมี กายภาพของน้ำมันรำข้าวและการผลิตมาการีนจาก Sof Rice Branoil

ประเภทผลงาน : ปัญหาพิเศษนักศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดอ้างอิง : เอกสารประกอบอยู่ที่ห้องสมุดภาควิชาฯ
เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.