วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 23:00 น.หน้าหลัก > ติดต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ติดต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ : 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
โทรสาร : 0-2564-4486
แผนที่ : ดาวน์โหลดแผนที่

เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.