วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 23:00 น.


หน้าหลัก > กิจกรรม


กิจกรรม

งานเปิดตัวหลักสูตร Food Sci & Tech สายพันธุใหม่
07.02.2560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ที่มีศักยภาพสูงมีมุมมองทางธุรกิจ สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิช ย์เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.