วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 23:01 น.


หน้าหลัก > กิจกรรม


กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับรางวัลวันนักวิจัย 2559
07.02.2560ขอแสดงความยินดีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการอาหารได้รับรางวัล วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา, รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช พจนพิมล, อาจารย์ ดร.สิรินดา กุสุมภ์, อาจารย์ ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ, และอาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุลเกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.