วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 22:59 น.หน้าหลัก > กิจกรรม

กิจกรรม

วันที่ กิจกรรม
16.07.2553 โครงการ “แห่เทียนเข้าพรรษาเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”
19.06.2553 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
05.09.2559 ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15.12.2559 ขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2560
07.02.2560 ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับรางวัลวันนักวิจัย 2559
07.02.2560 งานเปิดตัวหลักสูตร Food Sci & Tech สายพันธุใหม่
18.06.2559 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.