วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 23:02 น.  งานเปิดตัวหลักสูตร Food Sci & Tech สายพันธุใหม่
 
07.02.2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ที่มีศักยภาพสูงมีมุมมองทางธุรกิจ สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
  ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับรางวัลวันนักวิจัย 2559
 
07.02.2560
ขอแสดงความยินดีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัล วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา, รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช พจนพิมล, อาจารย์ ดร.สิรินดา กุสุมภ์, อาจารย์ ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ, และอาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล
  ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
05.09.2559
ผลงานคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
20.02.2554
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

14.11.2553
ข่าวบัณฑิต มธ  

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2550
สายตรง/โทรสาร 0-2564-4486

  
 
การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์แบตตี้เ...
 
ผลของปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชั่นโดยใช้เอนไซม์ต่อสมบั...


ปกเอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างรายงาน
ฉบับย่อปี 53

เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.